Batch 2064


Home  »  Uncategorized   »   Batch 2064

Krishna B. Asthani Magar

Omkar Tulachan

Babita Jaiswal

Rashmi Hamal

Sita Poudel

Santosh Yadav

Susmi Shahani

Ujita Nepali

Nagendra Thapa

Umesh Lama

Sharmila Maharjan

Nirajan Subedi

Ranjan Raj Thing

Sanjaya Shah

Sanjog Basnet

Ranjita Singh

Rajesh Ray

Ram Krishna Khadka

Dinesh Tamang

Pooja Maharjan

Susma Maharjan

Subu Maharjan

Pramila Jaiswal

Jarshana Amatya

Aashika Khadka

Manish Dangol

Ravin Neupane

Sandip Jung Thapa