Batch 2062


Home  »  Uncategorized   »   Batch 2062

Jeena Adhikari

Avinash Kumari Singh

Kishaj Maharjan

Sabnam Lama

Pramod Bajracharya

Mikesh Maharjan

Sajaya Lama

Anil Tamang

Suman Ranjitkar

Anish Luwangun

Sadan Gauchan

Rila Dangol

Sapana Basnet

Bikash Sah

Rupak Acharya

Sailendra Kumar Mishra

Subin Bajracharya

Sunita Singh Yadav

Aviya Thapa

Abhishesh Bhattachan